Zpět

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY  A ČLENSKÁ PRAVIDLA :

01 Registrovat do PTC CLICK ADS se mohou všichni uživatelé internetu po celém světe,kteří dosáhli věku 15 let.

02 Uživatel  PTC může mít pouze jeden účet z IP adresy. Více účtů je zakázáno.

03 Účet který je více než 30 dní bez aktivity,bude ODSTRANĚN .

04 Uživatel může nahlásit  DOVOLENOU . Pod ochranou lhůtou může být, však maximálně maximálně 60 dní .

05 Provozní doba vedení a správy Ptc Click Ads : 16.00 do 21.00 hodin (GMT +4: 00) - každý den od Pondělí do Pátku ( s výjimkou svátků a víkendových dní ).

06 Je zakázáno používat Software jako Autoclickery, Roboty.Bude-li zjištěn účet ( který používá tyto prostředky ) bude ihned ODSTRANĚN bez jakýhokoliv nároku na náhrady  .

07 Kdo při registraci (do systému) uvede ne pravdivé či ne úplné informace,bere na vědomí s plnou zodpovědností :

 • - Ne musí dostat včas a řádně výplatu 
 • - Moderátoři ne odpovídají na jeho dotazy
 • - Účet bude ODSTRANĚN – bez jakýhokoliv nároku na náhrady
08 Nárok na úhradu plateb( peněz) z Vašeho účtu může zaniknout v případě , že :

 • - napadení SCRIPTU – programu počítačovým HACKEREM
 • - podvodným klikáním
 • - multi-uživatelskými účty
 • - ne vhodné a vulgární chování v příspěvcích ( zpráv )
 • - ne respektování pokynů vedení a administrátora stránek 
 • - opakované - ne vložení důkazů platby do fóra
 • - nečinností více jak 30 dnů
 • - hrubé porušení loajality
09 Uživatel zasílá dotazy výhradně  přes SUPPORT svého účtu či na email : suport.forum@ptc-click-ads.com  .

10 Dojde-li k přerušení stránek PTC CLICK ADS :

 • - Prodlužuje se Vaše členství od doby - ne funkčnosti stránek 
 • - Při jiné katastrofické události (války,energetický výpadek,napadení programu virem) atd..,
Vám zaniká nárok na finanční náhrady ( mimo členů - uživatelů , kteří mají uzavřenou a platnou " Smlouvu o Provedení Práce "  s Computer Servis Ltd ) .

11 Pokud člen ne má přístup ke svému účtu, zasílá žádost o nové heslo na E-mail :  computerservisltd@gmail.com 
 

12 ČLEN PTCje povinen pro vést registraci do našeho Fóra – pod Nickem a PayPal adresou který uvedl při registraci do Ptc Click Ads . Kdo nebude ve Fóru registrován či použije jiné přihlašovací údaje ( vyjma hesla) - bude jeho platba REFUNDOVÁNA ( zaslaná zpět na členský účet ) ..

13 Je zakazána propagace politických stran či seskupení a jiných extrémistických skupin v reklamách PTC, dále se zakazuje propagace do náboženských spolků,skupin,sdružení atd.. !

14 Uživatel je povinen zachovat loajálnost ke Computer Servis Ltd a Ptc Click Ads - vzniklé spory mezi členy nebo ze správou  PTC, je člen povinen řešit v ne veřejné formě a to :
PODÁNÍM STÍŽNOSTI   na computerservisltd@gmail.com. Uživatel bere na vědomí,že porušení této podmínky,může vést k odstranění jeho účtu – bez náhrady !

15 Registrovaný člen, respektuje rozhodnutí vedení Computer Servis Ltd a Správy Ptc Click Ads.

16 Uživatel má právo bez udání důvodu ukončit svou činnost či pracovní Smlouvu s Computer Servis Ltd aniž by ztratil,nárok na zůstatek Balance, ve svém účtu,která bude splatná do 30 dnů,ode dne ukončení členství .

17 Ukončení členství v Ptc Click Ads ( Computer Servis Ltd  ) se zasílá a oznamuje vždy písemnou formou  k vedení společnosti, na kontatktní email:  computerservisltd@gmail.com!

18 ČLEN PTC - musí být AKTIVNÍ  v Ptc Click Ads , minimálně - 70 % v každém  příslušném měsíci  - aby byla finanční částka vyplacena na 100 %  .
ČLEN PTC - který je  AKTIVNÍ  - pod hranicí 70 % - 50 %  v příslušném měsíci - bude VÝPLATA ZKRÁCENÁ o 50 % ,ve výši podané a zasílané ŽÁDOSTI  !
ČLEN PTC  -  který je pod hranicí 50 % - AKTIVNÍ  příslušném měsíci,ztrácí NÁROK NA VÝPLATU !
( viz. výpočet aktivity - ve FAQ )  !

 19 ČLEN PTC který  ne splnil 70 % aktivitu v příslušném měsícibude jeho žádost o platbu REFUNDOVANÁ ( VRÁCENÁ  ZPĚT ) na členský účet a jeho žádost, se PRODLUŽUJEo dalších 30 dní !

20 ČLEN PTC zachovává kolegialitu a slušného,poctivého vystupování k ostatním členům ,zejména při sjednávání různých obchodních transakcí – členové berou na vědomí,že při porušení výše TÉTO PODMÍNKY – bude členský účet ODSTRANĚN– bez náhrady !

21 Dobrovolnou registrací  do systému PTC CLICK ADS  : Potvrzuji a souhlasím , že za zobrazování reklam ( stránek)  budu dostávat odměnu ( dle ČLENSKÝCHtabulek )  . Beru na vědomí,že limit pro měsíční výdělek je  20.00 USD (  485,- Kč ) bez uzavřené PRACOVNÍ SMLOUVY .
22 Jsem si vědom (a)  své odpovědnosti, za zdanění PŘÍJMŮ, které je v kompetenci země,státu z kterého uživatel (registrovaný člen ) provádí  svou činnost a řídí se,dle daňových zákonů a jurisdikace příslušné země  !

23 Tyto podmínky se mohou kdykoliv změnit, bez předchozího upozornění.

24 Pokud  ne souhlasíte z výše s jakýkoliv uvedeným bodem ( Podmínek a Pravidel ), ne registrujte se prosím, do našeho systému PTC CLICK ADS !


vedení společnosti : COMPUTER SERVIS LTD - Dne : 10.12.2016