Zpět

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY  A ČLENSKÁ PRAVIDLA :

01 Registrovat do PTC CLICK ADS se mohou všichni uživatelé internetu po celém světe,kteří dosáhli věku 15 let.

02 Uživatel  PTC může mít pouze jeden účet z IP adresy. Více účtů je zakázáno.

03 Účet který je více než 364 dní bez aktivity,bude ODSTRANĚN .

04 Provozní doba vedení a správy Ptc Click Ads : 16.00 do 21.00 hodin (GMT +4: 00) - každý den od Pondělí do Pátku ( s výjimkou svátků a víkendových dní ).

05 Je zakázáno používat Software jako Autoclickery, Roboty.Bude-li zjištěn účet ( který používá tyto prostředky ) bude ihned ODSTRANĚN  .

06 Kdo při registraci (do systému) uvede ne pravdivé či ne úplné informace,bere na vědomí s plnou zodpovědností :
  • - Moderátoři ne odpovídají na jeho dotazy
  • - Účet bude může být ODSTRANĚN 
07 Nárok na úhradu plateb( peněz) z Vašeho účtu může zaniknout v případě , že :

  • - napadení SCRIPTU – programu počítačovým HACKEREM
  • - podvodným klikáním
  • - multi-uživatelskými účty
  • - ne vhodné a vulgární chování v příspěvcích ( zpráv )
  • - ne respektování pokynů vedení a administrátora stránek 
  • - hrubé porušení loajality

08 Uživatel zasílá dotazy výhradně  přes SUPPORT svého účtu či na email : ptc.jecool.net@gmail.com .

09 Pokud člen ne má přístup ke svému účtu, zasílá žádost o nové heslo na E-mail :  ptc.jecool.net@gmail.com
 
10 ČLEN PTC který dobrovolně provedl registraci do našeho Fóra – zadává stejné údaje ( Nick a Email adresu ) které uvedl při registraci do Ptc Click Ads .

11 Je zakazána propagace politických stran či seskupení a jiných extrémistických skupin v reklamách PTC, dále se zakazuje propagace do náboženských spolků,skupin,sdružení atd.. !

12 Uživatel je povinen zachovat loajálnost k Ptc Click Ads - vzniklé spory mezi členy nebo ze správou  PTC, je člen povinen řešit v ne veřejné formě a to :
PODÁNÍM STÍŽNOSTI   na ptc.jecool.net@gmail.com. Uživatel bere na vědomí,že porušení této podmínky,může vést k odstranění jeho účtu – bez náhrady !

13 Registrovaný člen, respektuje rozhodnutí vedení Správy Ptc Click Ads.

14 Uživatel má právo bez udání důvodu ukončit svou činnost (členství ),čímž zaniká nárok na zůstatek Balance, ve svém účtu .

15 Ukončení členství v Ptc Click Ads se zasílá a oznamuje vždy písemnou formou  k vedení společnosti, na kontatktní email: ptc.jecool.net@gmail.com !

16 ČLEN PTC zachovává kolegialitu a slušného,poctivého vystupování k ostatním členům ,zejména při sjednávání různých obchodních transakcí – členové berou na vědomí,že při porušení výše TÉTO PODMÍNKY – bude členský účet ODSTRANĚN– bez náhrady !

17 Dobrovolnou registrací  do systému PTC CLICK ADS  - potvrzuji a souhlasím s Podmínkami a Pravidly .
18 Tyto podmínky se mohou kdykoliv změnit, bez předchozího upozornění.

19 Pokud  ne souhlasíte z výše s jakýkoliv uvedeným bodem ( Podmínek a Pravidel ), ne registrujte se prosím, do našeho systému PTC CLICK ADS !


správa a vedení : Ptc Click Ads - Dne : 15.Dubna.2017