Zpět

PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2017
:

01
Zaplatíme Vám,za každou zobrazenou webovou stránku po dobu 15 -60 sekund - od 0.0025 $ do 0.08 $ ( dle druhu členství ) .

02 Člen PTC, má k dispozici pro výdělek denně minimálně 11 x  reklamních stránek k zobrazení ( dle poptávky našich klientů a členské základny ) !

03 O výplatu můžete požádat pokud dosáhnete - minimum pro výplaty ( v níže uvedené TABULCE - 01) :

Tabulka 01 pro rok 2017
FREE      02.00,04.00,08.00, 16.00,24.00, USD
BRONZ 30 02.00,04.00,08.00, 12.00,16.00,20.00, USD
SILVER 50 02.00,04.00,06.00,08.00, 12.00, 16.00, USD
  GOLD 60 02.00,04.00,06.00,08.00, 10.00,12.00, USD
PROFIT  120 02.00,03.00,05.00,06.00, 10.00,16.00,20.00, USD
PROFIT  180 02.00,03.00,05.00,06.00, 10.00,16.00,20.00, USD
PROFIT  360 02.00,03.00,04.00,05.00, 06.00,10.00,16.00, USD

  Vpříslušném měsíci můžete požádat celkem o 20 $ ( pro platby bez smlouvy ) kdo má uzavřenou            " Pracovní Smlouvu " může žádat o výplatu bez měsíčního limitu .

  04 Splatnost uživatelské ( členské ) výplaty dle tabulky 02 níže  :

  Tabulka 02 pro rok 2017
  FREE      30 D
  BRONZ 30 25 D
  SILVER 50 20 DNŮ
    GOLD 60 15 DNŮ
  PROFIT  120 10 DNŮ
  PROFIT  180 08 DNŮ
  PROFIT  360 05 DNŮ

  05 TABULKA 03 pro - Vklady ( Člen PTC ) a Výběry ( Zasílané platby )   :

  Tabulka 03 pro rok 2017
  PAYPAL     USD
  PAYZA USD
  SOLID TRUST PAY USD
  BANKOVNÍ ÚČET CZK
  *Příjemce,hradí veškeré transakční poplatky ( dle sazebníku platebních procesorů  )  !

  06 Členské výplaty - ( v součtu více plateb za jeden měsíc nad 20 $ ) – musí být uzavřena Pracovní Smlouva  s Computer Servis LTD .

  07 Kdo ne má uzavřenou „ Smlouvu o Provedení práce “ bude jeho maximální odměna za zobrazování reklam (za jeden měsíc) činit pouze 20 $ (cca 500,- Kč ) - zůstatek Balance v  účtu , může ČLEN PTC využít pro nákupy produktů,zboží,služeb atd...,které nabízí či bude nabízet Computer Servis Ltd  .

  08 Uživatel který uzavře pracovní smlouvu, má nárok na vyplacení celé finanční částky .

  09 Důkaz platby je ČLEN PTC povinen uživatel,vložit do Fóra do 5 DNŮ , po obdržení platby, ve  formě obrázku ( Screenu ) a formátu jpg.png.gif . Dále se zakazuje odkazovat " DŮKAZ PLATBY " na jiné stránky, než na naše Fórum  !

  10 Kdo ne vloží řádně a včas   " DŮKAZ VÝPLATY " do našeho Fóra , bude jeho další žádost o výplatu REFUNDOVANÁ zpět - na jeho účet  , je však na dále povinen Důkaz platby vložit do našeho Fóra .

  11 Pokud bude omylem odstraněna žádost o platbu – má ČLEN PTC ( ode dne zjištění skutečností ) právo na přednostní zaslání výplaty a to do 24 hodin !
   
  12 Odhalíme-li nepovolené Multiuživatelské účty – bude členský účet odstraněn a finanční prostředky propadnou ve prospěch Ptc Click Ads .

  13 ČLEN PTC bere na vědomí ,že při objednávce služeb, produktů u Ptc Click Ads - Souhlasí  , že případné REKLAMACE ,FINANČNÍ SPORY, se budou řídit - VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI A PRAVIDLY  PTC CLICK ADS.

  14 ČLEN PTC má právo na reklamci své objednávky a to v podobě elektronického podání stížností na email : computerservisltd@gmail.com !

  15 ČLEN PTC bere na vědomí,že pokud spor,reklamci otevře jinde než u Ptc Click Ads  - bude členský účet SUSPENDOVÁN do vyřešení sporu !

  16 Člen PTC který chybně vyplní  " SVOU PLATEBNÍ ADRESU INTERNETOVÉ PENĚŽENKY "musí požádat Správu PTC o přezkoumání jeho ŽÁDOSTI O VÝPLATU ( doba přezkoumání je do 5 dní )  .

  17 Člen PTC bere na vědomí ,že je povinnen " PODÁVAT ŽÁDOSTI O PLATBY " u platebních procesorů které akceptují či podporují jeho zemi / stát  -  pokud bude platba odmítnuta platebním procesorem budou peníze uloženy v depozitu účtu Ptc Click Ads - do vyřešení  !

  18 Uživatel je povinnem potvrdit a přijmout naší první zaslanou platbu . Pokud tak ne učinní ,platební procesor platbu REFUNDUJE zpět, na účet Ptc Click Ads a ČLEN PTC musí, podat žádost  přezkoumání ŽÁDOSTI O PLATBU !

  19 Členské dotazy na téma  - Platby a Žádosti o výplaty se odesílají zásadně na SUPPORT  nebo na email : suport.forum@ptc-click-ads.com  - k tomu určených !


  vedení společnosti : COMPUTER SERVIS LTD - Dne : 10.12.2016